Algler

Yeşil algler ya da Chlorophyta (Yunanca "Chloros" yeşil), tek hücreli ya da koloni oluşturan, ya da çok hücreli türleri kapsayan bitkiler alemi şubesidir.

Klorofil a, b ve çeşitli karotenoyidleri (karotin, lutein, ksantofil, pirenoidler) bulundururlar. Fotosentez ürünü karbonhidratları nişasta ve yağlar şeklinde depolarlar. Hücre duvarı bazı formlarda selüloz içeren polisakkaritlerden oluşur. Genellikle iki kamçı taşırlar. Bazen kısmi farklılaşmalar göstererek "tallus" oluştururlar. Çok hücreli olanlarda karmaşık hücre farklılaşması yoktur.

Yaklaşık 9.000'den fazla türü bilinmektedir. %90'ı tatlısularda, % 10'u ise denizlerde yaşayan türlerdir. Ayrıca nemli toprak ve kurak yerlerde yaşayanları da bulunmaktadır. Liken oluşumunu da katılırlar.

 

Çoğalmaları

Eşeysiz ve eşeyli olarak ürerler.

Eşeysiz üremelerinde, zoospor ve aplonospor görülür. Armut görünüşünde olan zoosporlar eşit uzunluktadırlar (izokont) ve 2 ya da 4 kamçı bulundururlar.

Eşeyli üremelerinde, izogami, anizogami ve oogami görülür. Kalın çeperli zigotlarına "kistozigot" ya da "hipnozigot" denir. Zigotların büyük kısmı hematokrom bulundurduğu için kırmızı renkli görülürler.

Resim:Haeckel Siphoneae.jpg

Öglenalar
 
 
Vikipedi:Taksokutu
ÖglenalarBilimsel sınıflandırma

 
Alem: Protista
Şube: Euglenophyta
Sınıf: Euglenoidea
Bütschli 1884

Euglenida ya da Euglenonoidina; Kamçılılar sınıfının bir takımıdır. Tekhücreli, klorofil a ve b taşıyan fotosentetik canlıları kapsar. Vücutları genellikle yeşil ya da renksiz plastidli, uzun yapılıdır. Genellikle biri büyük, diğeri küçük iki kamçı bulundururlar. Kamçıların çıktığı yerde gözbeneği (stigma) denilen bir yapı bulunur. Genellikle tatlı su canlılarıdır.

Altınsarısı algler
 
 
Vikipedi:Taksokutu
Altınsarısı alglerBilimsel sınıflandırma

 
Alem: Protista
Şube: Chrysophyta

Altınsarısı algler ya da, Chryosophyta; diyatomları, sarı-kahve rengi, sarı-yeşil algleri kapsayan bir Protista alemi şubesidir.

Klorofil a, c ve fukoksantin pigmentlerini taşırlar. Fotosentez yaparak, karbonhidratlar ya da yağ damlacıkları depolarlar. Hücre duvarı selüloz, bazen silis kaplıdır. Yaklaşık 13.000 kadar yaşayan türü bilinmektedir.

Ateşrengi algler
 
 
Vikipedi:Taksokutu
Ateşrengi alglerBilimsel sınıflandırma
Sınıflar
Ceratium hirundinella
Ceratium hirundinella
Alem: Protista
Şube: Pyrrophyta
Bütschli 1885
 • Sınıf Dinophyceae
 • Sınıf Noctiluciphyceae
 • Sınıf Syndiniophyceae

Ateşrengi algler, Pyrrophyta ya da Dinoflagellates Protista aleminin kamçılı, tek hücreli veya koloni halinde yaşayan şubesidir.

Genellikle iki kamçılı, iri çekirdek taşıyan, stigmaya sahip hücreleri vardır. genellikle denizlerde, bazı türleri ise, tatlı ve acı sularda yaşarlar.

Ototrof, saprotrof, parazit ya da holozik beslenirler. Fotosentez ürünleri nişasta, poliglikoller ve katı yağlardır.

 

Çoğalmaları

Eşeysiz ve eşeyli olarak ürerler.

Eşeysiz üremede, genellikle hücre boyuna ikiye bölünür. Bazen de ana hücre eğimli bölünerek selüloz çeper bölünme doğrultusunda açılır ve ana hücrenin zırhının aynı kalmasıyla yalnız yavru hücreler bu çeperin yarısı içinde yer alır. Açıkta kalan kısımlar eksik plaklarını tamamlayarak zırhı oluştururlar. Zırh içinde meydana gelen bölünmede ortaya çıkan iki çıplak yavru hücre, çeperi parçalayarak serbest hale geçtiğinde zoospor ödevini görür. Bunlar birer zırh oluşturarak ana hücre şeklini alırlar. Aplonospor ve kist oluşumu da görülmektedir.

Eşeyli üremede, izogami ve anizogami görülür. İzogami görülenlerde ana hücre, selüloz çeper içinde bölünerek 4 çıplak izogamet verir. Bunlar, ana hücre çeperinin parçalanmasıyla serbest hale geçer. Bir süre serbest yüzdükten sonra diğer ana hücrelerden gelenlerle birleşip zigot oluştururlar. Mayoz ile 4 haploid hücre oluştururlar. Önceleri çıplak olan hücreler daha sonra kendilerine birer zırh yaparlar

Kahverengi algler
 
 
Vikipedi:Taksokutu
Kahverengi aglerBilimsel sınıflandırma
Takımlar
Fucus distichus Kahverengi alglerden bir örnek
Fucus distichus Kahverengi alglerden bir örnek
Alem: Protista
Şube: Phaeophyta
Sınıf: Phaeophyceae
 • Takım Ascoseirales
 • Takım Chordariales
 • Takım Cutleriales
 • Takım Desmarestiales
 • Takım Dictyosiphonales
 • Takım Dictyotales
 • Takım Ectocarpales
 • Takım Fucales
 • Takım Laminariales
 • Takım Scytosiphonales
 • Takım Scytothamnales
 • Takım Sphacelariales
 • Takım Sporochnales
 • Takım Syringodermatales
 • Takım Tilopteridales

Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir.

Klorofil a, c ve fukoksantin pigmenti taşıyan, denizel çok hücrelilerdir. Fotosentez sonucu oluşan karbonhidratlarını "laminarin" şeklinde depolarlar. büyük deniz alglerinde belirgin hücre farklılaşmaları görülür ancak, yaprak, kök, gövde gibi oluşumlar taşımazlar. Hareketli hücreleri iki kamçı taşır. Yaklaşık 1.500 kadar türü bilinmektedir

Kırmızı algler
 
 
Vikipedi:Taksokutu
Kırmızı alglerBilimsel sınıflandırma

 
Alem: Protista

Kırmızı algler ya da Rhodophyta, (Yunanca'da rhodos ve phytos = kırmızı bitki); deniz alglerinin büyük bir kısmını oluşturan bir Protista alemi şubesidir.

Klorofil a ve fikobilinler oalark bilinen kırmızı pigmentleri taşırlar. Yaprak, kök ve gövde şeklinde farklılaşmalar görülmez. Alg gövdesi jelatinimsi maddeyle sarılmıştır. Fotosentez yaparak, karbonhidratları özel bir tip nişasta olan "floridean" şeklinde depolarlar. Karmaşık yaşam döngülerinin hiçbir evresinde hareketli hücreler ve taşıyıcı hücreler görülmez. Bilinen yaklaşık 4.100 kadar türün 200 kadarı tatlısularda yaşar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !